دانلود سریال The Simpsons (1989– ) 720p HDTV x265
مشاهده در iMDBIMDB
قسمت09
لیست جوایز
امتیاز و رتبه8.7
نظرات کاربران1

اشتراک گذاری

ژانر : انیمیشن , کمدی رده سنی : کارگردان : Mike B. Anderson , Mark Kirkland , Steven Dean Moore نویسنده : James L. Brooks , Matt Groening , Sam Simon محصول : آمریکا رنگ : Color رونمایی : 17 December 1989 (USA) زمان : 22 دقیقه بودجه : $750,000 درآمد : -
خلاصه داستان : سیمپسون ها به صورت قسمت های مجزّا و معمولاً بدون دنباله ارائه می شود. اما به طور کلی، موضوع آن درباره خانواده ای آمریکائی از طبقه کارگر است که سعی می شود نماینده طیف وسیعی از جامعه آمریکا باشد...
« مشاهده همه جوایز »
Golden Globes, USA
2003
Nominee
Best Television Series - Comedy or Musical
Primetime Emmy Awards
2019
Winner
Outstanding Animated Program
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
John Frink (executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer) ,
Brian Kelley (co-executive producer) ,
Dan Vebber (co-executive producer) ,
Ryan Koh (co-executive producer) ,
Richard Raynis (produced by) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Andrea Romero (animation producer) ,
Mike B. Anderson (supervising producer) ,
Michael Price (written by) ,
Rob Oliver (directed by) ,
Eddie Rosas (assistant director) ,
Carlton Batten (lead animation timer) ,
2019
Nominee
Outstanding Character Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
2018
Winner
Outstanding Individual Achievement in Animation
Caroline Cruikshank (character animation) ,
2018
Nominee
Outstanding Character Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Outstanding Animated Program
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer) ,
Brian Kelley (co-executive producer) ,
Dan Vebber (co-executive producer) ,
Ryan Koh (co-executive producer) ,
Richard K. Chung (producer) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Andrea Romero (animation producer) ,
Mike B. Anderson (supervising producer) ,
Eddie Rosas (assistant Director) ,
Sam Im (lead animation timer) ,
Rob Oliver (directed by) ,
John Frink (written by) ,
2017
Nominee
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nancy Cartwright ,
Outstanding Animated Program
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
John Frink (executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer) ,
Brian Kelley (co-executive producer) ,
Dan Vebber (co-executive producer) ,
Larina Jean Adamson (supervising producer) ,
Ryan Koh (supervising producer) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Mike B. Anderson (supervising director) ,
Eddie Rosas (assistant director) ,
Carlton Batten (lead animation timer) ,
Rob Oliver (directed by) ,
Dave King (written by) ,
2016
Nominee
Outstanding Animated Program
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
John Frink (executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Marc Wilmore (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer) ,
Brian Kelley (co-executive producer) ,
Larina Jean Adamson (supervising producer) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Carolyn Omine (written by) ,
Mike B. Anderson (directed by) ,
Jennifer Moeller (assistant director) ,
Norman P. Auble (assistant director) ,
Robert Ingram (lead animation timer) ,
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Mark Linden (re-recording mixer) ,
Tara A. Paul (re-recording mixer) ,
2015
Winner
Outstanding Character Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
2015
Nominee
Outstanding Character Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Outstanding Character Voice-Over Performance
Tress MacNeille ,
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Tara A. Paul (re-recording mixer) ,
Mark Linden (re-recording mixer) ,
Outstanding Animated Program
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
John Frink (executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Marc Wilmore (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer) ,
Brian Kelley (co-executive producer) ,
Larina Jean Adamson (supervising producer) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Stephanie Gillis (written by) ,
Matthew Faughnan (directed by) ,
Mike B. Anderson (supervising director) ,
Chris Clements (assistant director) ,
Scott Brutz (lead animation timer) ,
2014
Winner
Outstanding Character Voice-Over Performance
Harry Shearer ,
Outstanding Individual Achievement in Animation
Charles Ragins (background designer) ,
Outstanding Individual Achievement in Animation
Dima Malanitchev (color design director) ,
2014
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Mark Linden (re-recording mixer) ,
Tara A. Paul (re-recording mixer) ,
2013
Winner
Outstanding Individual Achievement in Animation
Paul Wee (character animation) ,
2013
Nominee
Outstanding Animated Program
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
John Frink (executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Marc Wilmore (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Matt Warburton (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Mike B. Anderson (supervising director) ,
Peter Gomez (assistant director) ,
Richard Gasparian (lead animation timer) ,
Steven Dean Moore (directed by) ,
David Mandel (written by) ,
Brian Kelley (written by) ,
2012
Nominee
Outstanding Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
Outstanding Animated Program
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
John Frink (executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer/written by) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Marc Wilmore (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Matt Warburton (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer) ,
Brian Kelley (co-executive producer) ,
Larina Jean Adamson (supervising producer) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Mike B. Anderson (supervising director) ,
Rob Oliver (director) ,
Richard Manginsay (assistant director) ,
Sam Im (lead animation timer) ,
2011
Nominee
Outstanding Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Alf Clausen (music by) ,
Outstanding Animated Program
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
John Frink (executive producer/written by) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Marc Wilmore (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Matt Warburton (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer) ,
Brian Kelley (co-executive producer) ,
Larina Jean Adamson (supervising producer) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Matthew Nastuk (directed by) ,
Mike B. Anderson (supervising director) ,
Alex Ruiz (assistant director) ,
Sam Im (lead animation timer) ,
2010
Winner
Outstanding Voice-Over Performance
Anne Hathaway ,
Outstanding Individual in Animation
Charles Ragins (background design) ,
2010
Nominee
Outstanding Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
Outstanding Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Outstanding Animated Program
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
John Frink (co-executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Marc Wilmore (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Ron Hauge (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Matt Warburton (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer/writer) ,
Brian Kelley (co-executive producer/writer) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Mike B. Anderson (supervising director) ,
Oscar Cervantes (assistant director) ,
Davy Lauterbach (assistant director) ,
Matthew Nastuk (directed by) ,
Stephanie Gillis (written by) ,
2009
Winner
Outstanding Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
2009
Nominee
Outstanding Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
Outstanding Voice-Over Performance
Harry Shearer ,
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
John Frink (co-executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Marc Wilmore (co-executive producer) ,
Ron Hauge (co-executive producer) ,
Jeff Westbrook (co-executive producer/writer) ,
Brian Kelley (co-executive producer) ,
Tom Klein (animation producer) ,
Laurie Biernacki (animation producer) ,
Billy Kimball (written by) ,
Ian Maxtone-Graham (written by) ,
Chris Clements (directed by) ,
Mike B. Anderson (supervising director) ,
Matthew Faughnan (assistant director) ,
Scott Brutz (animation timer) ,
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Alf Clausen (music by) ,
2008
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Ian Maxtone-Graham (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
Tim Long (executive producer) ,
John Frink (co-executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Marc Wilmore (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Ron Hauge (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Laurie Biernacki (animation producer) ,
Rick Polizzi (animation producer) ,
J. Stewart Burns (written by) ,
Chuck Sheetz (directed by) ,
Mark Kirkland (supervising director) ,
Jess Espanola (assistant director) ,
Patty Shinagawa (animation timer) ,
2008
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Alf Clausen (music by) ,
2007
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Ian Maxtone-Graham (executive producer) ,
Tim Long (executive producer) ,
John Frink (co-executive producer) ,
Don Payne (co-executive producer) ,
Dana Gould (co-executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer) ,
Marc Wilmore (co-executive producer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer) ,
Laurie Biernacki (animation producer) ,
Rick Polizzi (animation producer) ,
Mark Kirkland (supervising director) ,
Matthew Faughnan (assistant director) ,
Scott Brutz (animation timer) ,
Chris Clements (directed by) ,
Matt Selman (written by) ,
2006
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Matt Selman (executive producer) ,
Carolyn Omine (executive producer) ,
Tim Long (executive producer) ,
John Frink (co-executive producer) ,
Don Payne (co-executive producer) ,
Dana Gould (co-executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer/writer) ,
Joel H. Cohen (co-executive producer/writer) ,
Laurie Biernacki (animation producer) ,
Rick Polizzi (animation producer) ,
Ian Maxtone-Graham (written by) ,
David Silverman (supervising director) ,
Raymond S. Persi (director) ,
Shannon O'Connor (assistant director) ,
Richard Gasparian (animation timer) ,
Outstanding Voice-Over Performance
Kelsey Grammer ,
2005
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Ian Maxtone-Graham (executive producer) ,
Dan Greaney (co-executive producer) ,
Carolyn Omine (co-executive producer) ,
Tim Long (co-executive producer) ,
John Frink (co-executive producer) ,
Don Payne (co-executive producer) ,
Dana Gould (co-executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
Michael Price (co-executive producer) ,
J. Stewart Burns (co-executive producer/writer) ,
Bill Odenkirk (co-executive producer/writer) ,
Laurie Biernacki (animation producer) ,
Rick Polizzi (animation producer) ,
Matt Selman (written by) ,
Mike B. Anderson (directed by) ,
David Silverman (supervising director) ,
Ralph Sosa (assistant director) ,
Robert Ingram (animation timer) ,
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Alf Clausen (music by) ,
Outstanding Music and Lyrics
Alf Clausen (music by) ,
Carolyn Omine (lyrics by) ,
2004
Winner
Outstanding Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
2004
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Ian Maxtone-Graham (co-executive producer) ,
Matt Selman (co-executive producer) ,
Dan Greaney (co-executive producer) ,
Carolyn Omine (co-executive producer) ,
Tim Long (co-executive producer) ,
John Frink (co-executive producer) ,
Don Payne (co-executive producer) ,
Dana Gould (co-executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
Brian Kelley (co-executive producer/writer) ,
Michael Price (co-executive producer/writer) ,
Laurie Biernacki (animation producer) ,
Rick Polizzi (animation producer) ,
J. Stewart Burns (written by) ,
Mike B. Anderson (director) ,
Jim Reardon (supervising director) ,
Norman P. Auble (assistant director) ,
Patrick Buchanan (timer) ,
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Alf Clausen (music by) ,
Outstanding Music and Lyrics
Alf Clausen (music by) ,
Dana Gould (lyrics by) ,
2003
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Ian Maxtone-Graham (co-executive producer/writer) ,
Matt Selman (co-executive producer/writer) ,
Dan Greaney (co-executive producer) ,
Carolyn Omine (co-executive producer) ,
Tim Long (co-executive producer) ,
John Frink (co-executive producer) ,
Don Payne (co-executive producer) ,
Kevin Curran (co-executive producer) ,
Dana Gould (co-executive producer) ,
Larina Jean Adamson (supervising producer) ,
Michael Wolf (animation executive producer) ,
Laurie Biernacki (animation producer) ,
Rick Polizzi (animation producer) ,
Matt Warburton (writer) ,
Mark Kirkland (director) ,
Jim Reardon (supervising director) ,
Matthew Faughnan (assistant director) ,
Milton Gray (animation timer) ,
Outstanding Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
2003
Nominee
Outstanding Music and Lyrics
Alf Clausen (music by) ,
Ian Maxtone-Graham (lyrics by) ,
Ken Keeler (lyrics by) ,
2002
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Al Jean (executive producer) ,
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
Ian Maxtone-Graham (co-executive producer) ,
Matt Selman (co-executive producer) ,
Josh Lieb (co-executive producer) ,
Larina Jean Adamson (supervising producer) ,
Carolyn Omine (supervising producer) ,
Tim Long (supervising producer) ,
John Frink (supervising producer) ,
Don Payne (supervising producer) ,
Dana Gould (supervising producer) ,
Kevin Curran (supervising producer) ,
Brian Kelley (supervising producer) ,
George Meyer (producer) ,
Dan Greaney (producer) ,
Ron Hauge (producer) ,
Tom Gammill (producer) ,
Max Pross (producer) ,
David Mirkin (producer) ,
Mike Reiss (producer) ,
Jon Vitti (producer) ,
Richard Raynis (producer) ,
Bonita Pietila (producer) ,
David Silverman (producer) ,
Denise Sirkot (producer) ,
Richard Sakai (producer) ,
Joel H. Cohen (producer) ,
Michael Wolf (animation producer) ,
Laurie Biernacki (animation producer) ,
John W. Hyde (animation executive producer) ,
John Bush (animation executive producer) ,
Jim Reardon (supervising director) ,
Bill Freiberger (written by) ,
Steven Dean Moore (director) ,
Outstanding Music and Lyrics
Alf Clausen (music by) ,
Jon Vitti (lyrics by) ,
2001
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Mike Scully (executive producer) ,
Al Jean (executive producer/writer) ,
George Meyer (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
Ian Maxtone-Graham (co-executive producer) ,
Ron Hauge (co-executive producer) ,
Dan Greaney (co-executive producer) ,
Frank Mula (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Julie Thacker (supervising producer) ,
Larina Jean Adamson (supervising producer) ,
Larry Doyle (producer) ,
Tom Martin (producer) ,
Carolyn Omine (producer) ,
John Frink (producer) ,
Don Payne (producer) ,
Matt Selman (producer) ,
Tim Long (producer) ,
Mike Reiss (producer) ,
Tom Gammill (producer) ,
Max Pross (producer) ,
David Mirkin (producer) ,
Richard Raynis (produced by) ,
Bonita Pietila (produced by) ,
Denise Sirkot (produced by) ,
Richard Sakai (produced by) ,
Jim Reardon (supervising director) ,
Mike B. Anderson (director) ,
John W. Hyde (animation executive producer) ,
Jon F. Vein (animation executive producer) ,
John Bush (animation executive producer) ,
Michael Wolf (animation producer) ,
Laurie Biernacki (animation producer) ,
Outstanding Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
2001
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Alf Clausen (composer) ,
2000
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Matt Groening (executive producer) ,
James L. Brooks (executive producer) ,
Al Jean (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
George Meyer (executive producer/writer) ,
Mike Scully (executive producer/writer) ,
Dan Greaney (co-executive producer) ,
Frank Mula (co-executive producer) ,
Ian Maxtone-Graham (co-executive producer) ,
Rob LaZebnik (co-executive producer) ,
Ron Hauge (co-executive producer) ,
Julie Thacker (supervising producer) ,
Larina Jean Adamson (supervising producer) ,
Bonita Pietila ,
Carolyn Omine ,
Denise Sirkot ,
Don Payne ,
Richard Raynis ,
Richard Sakai ,
Tom Martin ,
John Frink ,
Larry Doyle ,
Matt Selman (producer/writer) ,
David Pritchard (animation executive producer) ,
Lolee Aries (animation executive producer) ,
Michael Wolf (animation producer) ,
Tim Long (writer) ,
Jim Reardon (supervising director) ,
Mark Kirkland (director) ,
1999
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Alf Clausen ,
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Mike Scully (executive producer) ,
David X. Cohen (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
James L. Brooks (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
George Meyer (co-executive producer) ,
Ian Maxtone-Graham (co-executive producer) ,
Al Jean (co-executive producer) ,
Dan Greaney (supervising producer) ,
Ron Hauge (supervising producer) ,
Donick Cary (supervising producer) ,
Brian Scully ,
Julie Thacker ,
Larina Jean Adamson ,
Colin A.B.V. Lewis ,
J. Michael Mendel ,
Bonita Pietila ,
Richard Raynis ,
Richard Sakai ,
Denise Sirkot ,
Carolyn Omine ,
Tom Martin ,
Larry Doyle (co-producer) ,
Matt Selman (co-producer) ,
Jace Richdale (consulting producer) ,
Frank Mula (consulting producer) ,
Tom Gammill (consulting producer) ,
Max Pross (consulting producer) ,
David Mirkin (consulting producer) ,
David M. Stern (consulting producer/writer) ,
Lolee Aries (animation executive producer) ,
David Pritchard (animation executive producer) ,
Phil Roman (animation executive producer) ,
Michael Wolf (animation producer) ,
Joel Kuwahara (animation co-producer) ,
Neil Affleck (director) ,
Jim Reardon (supervising director) ,
1998
Winner
Outstanding Music and Lyrics
Alf Clausen (composer) ,
Ken Keeler (lyricist) ,
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Mike Scully (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
James L. Brooks (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
George Meyer (co-executive producer) ,
David X. Cohen (co-executive producer) ,
Richard Appel (co-executive producer) ,
Dan Greaney ,
Ron Hauge ,
Donick Cary ,
Colin A.B.V. Lewis ,
Bonita Pietila ,
J. Michael Mendel ,
Richard Raynis ,
Richard Sakai ,
Denise Sirkot ,
Ian Maxtone-Graham (consulting producer/writer) ,
David Mirkin (consulting producer) ,
Jace Richdale (consulting producer) ,
Bill Oakley (consulting producer) ,
Josh Weinstein (consulting producer) ,
Phil Roman (animation executive producer) ,
Lolee Aries (animation producer) ,
Michael Wolf (animation producer) ,
Brian Scully (co-producer) ,
Julie Thacker (co-producer) ,
Jim Reardon (director) ,
Outstanding Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
1998
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Alf Clausen ,
Outstanding Music Direction
Alf Clausen ,
1997
Winner
Outstanding Music and Lyrics
Alf Clausen (music) ,
Ken Keeler (lyrics) ,
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Bill Oakley (executive producer) ,
Josh Weinstein (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
James L. Brooks (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
Mike Scully (executive producer) ,
George Meyer (executive producer) ,
Steve Tompkins (executive producer) ,
Phil Roman (animation executive producer) ,
Jonathan Collier (producer) ,
Ken Keeler (producer) ,
David X. Cohen (producer) ,
Richard Appel (producer) ,
J. Michael Mendel (producer) ,
Richard Raynis (producer) ,
David Silverman (producer) ,
Richard Sakai (producer) ,
Denise Sirkot (producer) ,
Colin A.B.V. Lewis (producer) ,
David Mirkin (producer) ,
Ian Maxtone-Graham (producer) ,
Dan McGrath (producer) ,
Bill Schultz (animation producer) ,
Michael Wolf (animation producer) ,
Mike B. Anderson (director) ,
Ron Hauge (writer) ,
1997
Nominee
Outstanding Music Direction
Alf Clausen (music director) ,
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Ronny Cox (production mixer) ,
R. Russell Smith (re-recording mixer) ,
Greg Orloff (re-reocrding mixer) ,
1996
Nominee
Outstanding Music and Lyrics
Alf Clausen (composer) ,
Bill Oakley (lyricist) ,
Josh Weinstein (lyricist) ,
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Bill Oakley (executive producer) ,
Josh Weinstein (executive producer) ,
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
Greg Daniels (co-executive producer) ,
George Meyer (co-executive producer) ,
Mike Scully (supervising producer) ,
Steve Tompkins (supervising producer) ,
David X. Cohen (co-producer/writer) ,
Brent Forrester (co-producer) ,
Jonathan Collier (producer) ,
Ken Keeler (producer) ,
J. Michael Mendel (producer) ,
Richard Raynis (producer) ,
David Silverman (producer) ,
Richard Sakai (producer) ,
Al Jean (consulting producer) ,
Mike Reiss (consulting producer) ,
David Mirkin (consulting producer) ,
Ian Maxtone-Graham (consulting producer) ,
Phil Roman (animation executive producer) ,
Bill Schultz (animation producer) ,
Michael Wolf (animation producer) ,
John Swartzwelder (writer) ,
Bob Anderson (director) ,
1995
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
David Mirkin (executive producer) ,
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
Jace Richdale (producer) ,
George Meyer (producer) ,
J. Michael Mendel (producer) ,
Greg Daniels (producer/writer) ,
Bill Oakley (producer) ,
David Sacks (producer) ,
Josh Weinstein (producer) ,
Jonathan Collier (producer) ,
Richard Raynis (producer) ,
Richard Sakai (producer) ,
Mike Scully (producer) ,
David Silverman (producer) ,
Al Jean (consulting producer) ,
Mike Reiss (consulting producer) ,
Phil Roman (animation executive producer) ,
Bill Schultz (animation producer) ,
Michael Wolf (animation producer) ,
Jim Reardon (director) ,
1995
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Alf Clausen ,
Outstanding Individual Achievement in Music and Lyrics
Alf Clausen (composer) ,
John Swartzwelder (lyricist) ,
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Ronny Cox (production sound mixer) ,
Greg Orloff (sound effects mixer) ,
R. Russell Smith (dialogue mixer) ,
Anthony D'Amico (music mixer) ,
1994
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Music and Lyrics
Alf Clausen (composer) ,
Greg Daniels (lyricist) ,
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Alf Clausen (composer) ,
1993
Winner
Outstanding Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
1993
Nominee
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Alf Clausen (composer) ,
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Brad Brock (production mixer) ,
R. Russell Smith (re-recording mixer) ,
Greg Orloff (re-recording mixer) ,
Anthony D'Amico (re-recording mixer) ,
1992
Winner
Outstanding Voice-Over Performance
Nancy Cartwright ,
Outstanding Voice-Over Performance
Jackie Mason ,
Outstanding Voice-Over Performance
Julie Kavner ,
Outstanding Voice-Over Performance
Yeardley Smith ,
Outstanding Voice-Over Performance
Marcia Wallace ,
Outstanding Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
1992
Nominee
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
Gabor Csupo (animation executive producer) ,
Mike Reiss (co-executive producer) ,
Al Jean (co-executive producer) ,
Jay Kogen (supervising producer) ,
Wallace Wolodarsky (supervising producer) ,
George Meyer (producer) ,
Richard Sakai (producer) ,
David Silverman (producer) ,
Sherry Gunther (animation producer) ,
John Swartzwelder (co-producer) ,
Carlos Baeza (director) ,
Jon Vitti (writer) ,
Outstanding Individual Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Alf Clausen (composer) ,
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Brad Brock (production mixer) ,
Anthony D'Amico (re-recording mixer) ,
Peter Cole (re-recording mixer) ,
Gary Gegan (re-recording mixer) ,
1991
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
Al Jean (supervising producer) ,
Mike Reiss (supervising producer) ,
Jay Kogen (producer) ,
Wallace Wolodarsky (producer) ,
Richard Sakai (producer) ,
Larina Jean Adamson (producer) ,
George Meyer (co-producer) ,
Gabor Csupo (executive animation producer) ,
Sherry Gunther (animation producer) ,
Steve Pepoon (writer) ,
Rich Moore (director) ,
1991
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Brad Brock (production mixer) ,
Gary Montgomery (re-recording mixer) ,
Jim Fitzpatrick (re-recording mixer) ,
Brad Sherman (re-recording mixer) ,
1990
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
Richard Sakai (co-producer) ,
Al Jean (co-producer) ,
Mike Reiss (co-producer) ,
Larina Jean Adamson (co-producer) ,
Margot Pipkin (animation producer) ,
Gabor Csupo (supervising animation director) ,
David Silverman (director) ,
John Swartzwelder (writer) ,
1990
Nominee
Outstanding Main Title Theme Music
Danny Elfman ,
Outstanding Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera Production
Brian K. Roberts ,
Ric Eisman ,
Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Brad Brock (production mixer) ,
Gary Montgomery (re-recording mixer) ,
Jim Fitzpatrick (re-recording mixer) ,
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
James L. Brooks (executive producer) ,
Matt Groening (executive producer) ,
Sam Simon (executive producer) ,
Richard Sakai (co-producer) ,
Al Jean (co-producer) ,
Mike Reiss (co-producer) ,
Larina Jean Adamson (co-producer) ,
Margot Pipkin (animation producer) ,
Gabor Csupo (supervising animation director) ,
David Silverman (director) ,
Mimi Pond (writer) ,
BAFTA Awards
1999
Nominee
Best International (Programme or Series)
Matt Groening ,
Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films, USA
2019
Nominee
Best Animated Series on Television
2018
Nominee
Best Animated Series or Film on Television
2017
Nominee
Best Animated Series or Film on Television
2005
Nominee
Best DVD Television Programming
1999
Nominee
Best Genre Network Series
1998
Nominee
Best Genre Network Series
1997
Nominee
Best Genre Network TV Series
1996
Nominee
Best Genre Television Series
1995
Nominee
Best Genre Television Series
1994
Nominee
Best Genre Television Series
1993
Winner
Best Genre Television Series
AFI Awards, USA
2003
Winner
TV Program of the Year
American Cinema Foundation, USA
1996
Winner
Television Series - Comedy
American Comedy Awards, USA
2001
Winner
Funniest Television Series - Animated
Annie Awards
2018
Nominee
Outstanding Achievement for Directing in an Animated Television/Broadcast Production
Timothy Bailey ,
2017
Nominee
Best General Audience Animated Television/Broadcast Production
Outstanding Achievement in Writing in an Animated TV/Broadcast Production
Dan Greaney ,
Outstanding Achievement in Writing in an Animated TV/Broadcast Production
Rob LaZebnik ,
2016
Winner
Best General Audience Animated TV/Broadcast Production
2016
Nominee
Outstanding Achievement in Writing in an Animated TV/Broadcast Production
Al Jean ,
2015
Winner
Best General Audience Animated TV/Broadcast Production
2015
Nominee
Outstanding Achievement in Directing in an Animated TV/Broadcast Production
Matthew Nastuk ,
Outstanding Achievement in Storyboarding in an Animated TV/Broadcast Production
Brad Ableson ,
Matthew Faughnan ,
Stephen Reis ,
Outstanding Achievement in Writing in an Animated TV/Broadcast Production
Rob LaZebnik ,
Outstanding Achievement in Writing in an Animated TV/Broadcast Production
Tim Long ,
2014
Nominee
Outstanding Achievement in Production Design in an Animated TV/Broadcast Production
Lynna Blankenship ,
Dima Malanitchev ,
Debbie Peterson ,
Charles Ragins ,
Jefferson R. Weekley ,
Outstanding Achievement in Storyboarding in an Animated TV/Broadcast Production
Guillermo del Toro ,
Guy Davis ,
Ralph Sosa ,
Outstanding Achievement in Writing in an Animated TV/Broadcast Production
Ian Maxtone-Graham ,
Billy Kimball ,
Outstanding Achievement in Writing in an Animated TV/Broadcast Production
Michael Price ,
2013
Nominee
Best Animated Short Subject
Music in an Animated Television or Other Broadcast Venue Production
Alf Clausen ,
Writing in an Animated Television or Other Broadcast Venue Production
Ian Maxtone-Graham ,
Billy Kimball ,
Writing in an Animated Television or Other Broadcast Venue Production
Stephanie Gillis ,
Production Design in an Animated Television or Other Broadcast Venue Production
Lynna Blankenship ,
Sean Coons ,
Hugh MacDonald ,
Debbie Peterson ,
Charles Ragins ,
Lance Wilder ,
Darrel Bowen ,
John Krause ,
Kevin N. Moore ,
Brent M. Bowen ,
Brice Mallier ,
Steven Fahey ,
Dima Malanitchev ,
Karen Bauer ,
Eli Balser ,
Anne Legge ,
2012
Winner
Directing in a Television Production
Matthew Nastuk ,
Writing in a Television Production
Carolyn Omine ,
Best General Audience Animated TV Production
2011
Nominee
Best Animated Television Production
Best Music in a Television Production
Jemaine Clement ,
Bret McKenzie ,
Alf Clausen ,
Tim Long ,
Best Writing in a Television Production
John Frink ,
Best Directing in a Television Production
Bob Anderson ,
2010
Winner
Writing in a Television Production
Daniel Chun ,
2010
Nominee
Best Animated Television Production
Writing in a Television Production
Valentina Garza ,
Writing in a Television Production
Billy Kimball ,
Ian Maxtone-Graham ,
2009
Nominee
Best Animated Television Production
Best Directing in an Animated Television Production or Short Form
Bob Anderson ,
Best Writing in an Animated Television Production or Short Form
Joel H. Cohen ,
2008
Winner
Best Music in an Animated Television Production
Alf Clausen ,
Michael Price ,
Best Writing in an Animated Television Production
Ian Maxtone-Graham ,
Billy Kimball ,
2007
Winner
Best Writing in an Animated Television Production
Ian Maxtone-Graham ,
2004
Winner
Outstanding Achievement in an Animated Television Production
Outstanding Directing in an Animated Television Production
Steven Dean Moore ,
Outstanding Music in an Animated Television Production
Alf Clausen ,
Ian Maxtone-Graham ,
Ken Keeler ,
Outstanding Writing in an Animated Television Production
Matthew Warburton ,
2003
Winner
Outstanding Achievement in an Animated Television Production
2001
Winner
Outstanding Achievement in a Primetime or Late Night Animated Television Production
2001
Nominee
Outstanding Individual Achievement for Writing in an Animated Television Production
Al Jean ,
2000
Winner
Outstanding Achievement in a Primetime or Late Night Animated Television Program
Outstanding Individual Achievement for Music in an Animated Television Production
Alf Clausen (music) ,
1999
Winner
Outstanding Individual Achievement for Writing in an Animated Television Production
Tim Long ,
Larry Doyle ,
Matt Selman ,
Outstanding Achievement in an Animated Television Program
1998
Winner
Outstanding Achievement in an Animated Primetime or Late Night Television Program
Outstanding Individual Achievement for Music in an Animated Television Production
Alf Clausen (music) ,
Ken Keeler (lyrics) ,
Outstanding Individual Achievement for Directing in an Animated Television Production
Jim Reardon ,
1997
Winner
Best Animated TV Program
Best Individual Achievement: Music in a TV Production
Alf Clausen ,
Best Individual Achievement: Directing in a TV Production
Mike B. Anderson ,
Best Individual Achievement: Producing in a TV Production
Al Jean ,
Mike Reiss ,
1997
Nominee
Best Individual Achievement: Voice Acting by a Female Performer in a TV Production
Maggie Roswell ,
1996
Winner
Best Animated Television Program
1995
Winner
Best Animated Television Program
Voice Acting in the Field of Animation
Nancy Cartwright ,
1994
Winner
Best Animated Television Program
1994
Nominee
Best Individual Achievement for Creative Supervision in the Field of Animation
David Silverman (producer) ,
1993
Winner
Best Animated Television Program
1992
Winner
Best Animated Television Program
Outstanding Individual Achievement in the Field of Animation
David Silverman ,
ASCAP Film and Television Music Awards
2013
Winner
Top Television Series
Alf Clausen ,
2004
Winner
Top TV Series
Alf Clausen ,
2003
Winner
Top TV Series
Alf Clausen ,
2002
Winner
Top TV Series
Alf Clausen ,
2001
Winner
Top TV Series
Alf Clausen ,
1996
Winner
Top TV Series
Alf Clausen ,
1995
Winner
Top TV Series
Alf Clausen ,
Behind the Voice Actors Awards
2016
Nominee
Best Male Vocal Performance in a Television Series in a Supporting Role
Harry Shearer ,
2015
Winner
Best Male Vocal Performance in a Television Series in a Guest Role - Comedy/Musical
Kelsey Grammer ,
2015
Nominee
Best Male Vocal Performance in a Television Series in a Guest Role - Comedy/Musical
John DiMaggio ,
Best Male Vocal Performance in a Television Series in a Guest Role - Comedy/Musical
Willem Dafoe ,
Best Female Vocal Performance in a Television Series in a Guest Role - Comedy/Musical
Jane Fonda ,
Best Vocal Ensemble in a Television Series - Comedy/Musical
Dan Castellaneta ,
Julie Kavner ,
Nancy Cartwright ,
Yeardley Smith ,
Hank Azaria ,
Harry Shearer ,
Tress MacNeille ,
Pamela Hayden ,
Maggie Roswell ,
Russi Taylor ,
2014
Winner
Best Female Vocal Performance in a Television Series in a Supporting Role - Comedy/Musical
Marcia Wallace ,
2014
Nominee
Best Female Vocal Performance in a Television Series in a Guest Role - Comedy/Musical
Eva Longoria ,
Best Female Vocal Performance in a Television Series in a Guest Role - Comedy/Musical
Tina Fey ,
Best Male Lead Vocal Performance in a Television Series - Comedy/Musical
Dan Castellaneta ,
Best Female Lead Vocal Performance in a Television Series - Comedy/Musical
Nancy Cartwright ,
Best Female Vocal Performance in a Television Series in a Supporting Role - Comedy/Musical
Marcia Wallace ,
Best Vocal Ensemble in a Television Series - Comedy/Musical
Dan Castellaneta ,
Julie Kavner ,
Nancy Cartwright ,
Yeardley Smith ,
Harry Shearer ,
Hank Azaria ,
Tress MacNeille ,
Pamela Hayden ,
Maggie Roswell ,
Marcia Wallace ,
2013
Nominee
Best Male Lead Vocal Performance in a Television Series - Comedy/Musical
Dan Castellaneta ,
Best Female Lead Vocal Performance in a Television Series - Comedy/Musical
Julie Kavner ,
Best Male Vocal Performance in a Television Series in a Guest Role
Jeremy Irons ,
Best Female Vocal Performance in a Television Series in a Guest Role
Glenn Close ,
Best Male Vocal Performance in a Television Series in a Supporting Role - Comedy/Musical
Hank Azaria ,
Best Male Vocal Performance in a Television Series in a Supporting Role - Comedy/Musical
Harry Shearer ,
Best Female Vocal Performance in a Television Series in a Supporting Role - Comedy/Musical
Marcia Wallace ,
Best Female Vocal Performance in a Television Series in a Supporting Role - Comedy/Musical
Russi Taylor ,
2012
Winner
Best Female Lead Vocal Performance in a Television Series
Nancy Cartwright ,
BMI Film & TV Awards
2003
Winner
Danny Elfman
1998
Winner
Danny Elfman
1996
Winner
Danny Elfman
British Comedy Awards
2007
Nominee
Best International Comedy Show
2005
Winner
Best International Comedy Show
2004
Winner
Best International Comedy Show
2002
Nominee
Best International Comedy Show
2000
Winner
Best International Comedy TV Show
Broadcast Film Critics Association Awards
2020
Nominee
Best Animated Series
2019
Nominee
Best Animation Series
2018
Nominee
Best Animation Series
CINE Competition
2000
Winner
Animation
Critics Choice Television Awards
2016
Nominee
Best Animated Series
2015
Nominee
Best Animated Series
2014
Nominee
Best Animated Series
2013
Nominee
Best Animated Series
DVD Exclusive Awards
2006
Winner
Overall DVD, TV Program
Denise Sirkot (producer) ,
John Albarian (co-producer) ,
2006
Nominee
Best Audio Commentary (New for DVD)
Best Deleted Scenes, Outtakes and Bloopers
Best Menu Design
2005
Nominee
Best Overall DVD, TV Program (Including All Bonus Features)
Denise Sirkot ,
Mili Smythe ,
Alita Holly ,
Best Audio Commentary (New for DVD)
Matt Groening ,
2003
Nominee
Best Overall DVD, TV Program (Including All Extra Features)
Denise Sirkot ,
Mili Smythe ,
Best Deleted Scenes, Outtakes and Bloopers
Denise Sirkot ,
Mili Smythe ,
Environmental Media Awards, USA
2015
Nominee
Television Episodic Comedy
2004
Winner
Television Episodic Comedy
1997
Winner
Television Episodic Comedy
1996
Winner
TV Comedy
1994
Winner
TV Comedy
1991
Winner
TV Comedy
Genesis Awards
2009
Winner
Fox Network
2007
Winner
GLAAD Media Awards
1998
Winner
Outstanding TV - Individual Episode
Gold Derby Awards
2019
Nominee
Animated Series
Animated Series of the Decade
2018
Nominee
Animated Program
2017
Nominee
Animated Series
2016
Nominee
Animated Series
2014
Nominee
Animated Series
2013
Nominee
Animated Series
2010
Winner
Animated Series
2008
Nominee
Animated Series
2007
Winner
Animated Series
2006
Winner
Animated Series
2005
Nominee
Animated Series
Golden Trailer Awards
2017
Winner
Best Animation/Family (TV Spot / Trailer /Teaser for a Series)
Most Original Poster
Best Comedy TV Series Poster
2017
Nominee
Most Original (TV Spot/Trailer/Teaser for a series)
Best Trailerbyte for a TV Series/Streaming Series
Gran Premio Internazionale del Doppiaggio
2008
Nominee
Best Cartoon
Humanitas Prize
2010
Nominee
30 Minute Network or Syndicated Television
Kevin Curran ,
2009
Nominee
30 Minute Network or Syndicated Television
John Frink ,
Il Festival Nazionale del Doppiaggio Voci nell'Ombra
2016
Winner
Special Prize for the dubbing of a longtime quality product
2015
Nominee
Bruno Paolo Astori plate to the emerging voice
Gaia Bolognesi ,
Image Awards (NAACP)
2013
Winner
Outstanding Writing in a Comedy Series
Marc Wilmore ,
2010
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Marc Wilmore ,
2009
Nominee
Outstanding Writing in a Comedy Series
Marc Wilmore ,
International Monitor Awards
1995
Winner
Best Effects, Special Visual Effects
Simon Haslett ,
Jupiter Award
2017
Winner
Best International TV Series
Kids' Choice Awards, USA
2018
Nominee
Favorite Cartoon
2010
Nominee
Favorite Cartoon
2009
Nominee
Favorite Cartoon
2008
Nominee
Favorite Cartoon
2007
Nominee
Favorite Cartoon
2006
Nominee
Favorite Cartoon
2005
Nominee
Favorite Cartoon
2004
Nominee
Favorite Cartoon
2003
Nominee
Favorite Cartoon
2002
Winner
Favorite Cartoon
2001
Nominee
Favorite Cartoon
2000
Nominee
Favorite Cartoon
1999
Nominee
Favorite Cartoon
1998
Nominee
Favorite Cartoon
1997
Nominee
Favorite Cartoon
1996
Nominee
Favorite Cartoon
1991
Winner
Favorite TV Show
Leggio d'oro
2004
Winner
Best Cartoon Voice
Monica Ward ,
Logie Awards
2004
Nominee
Most Popular Overseas Comedy
Motion Picture Sound Editors, USA
2003
Nominee
Best Sound Editing in Television Animation - Music
Chris Ledesma (music editor) ,
2001
Nominee
Best Sound Editing - Television Animation - Music
Bob Beecher (music editor) ,
2000
Nominee
Best Sound Editing - Television Animation - Music
Bob Beecher (music editor) ,
Best Sound Editing - Television Animation - Music
Chris Ledesma (music editor) ,
1999
Nominee
Best Sound Editing - Television Animation - Music
1998
Winner
Best Sound Editing - Television Animated Specials
Bobby Mackston (supervisng sound editor) ,
Travis Powers (supervisng sound editor/foley editor and mixer) ,
Norm MacLeod (sound effects editor) ,
Terry Greene (sound effects editor) ,
National Music Awards, UK
2002
Winner
Favourite TV Theme
National Television Awards, UK
2005
Nominee
Most Popular Comedy Programme
2002
Nominee
Most Popular Entertainment Programme
Online Film & Television Association
2019
Winner
Best Animated Program
2019
Nominee
Best Voice-Over Performance in a Animated Program
Hank Azaria ,
2018
Nominee
Best Animated Program
2017
Nominee
Best Animated Program
Best Voice-Over Performance in a Animated Program
Nancy Cartwright ,
2016
Winner
Best Animated Program
2013
Nominee
Best Animated Series
2012
Nominee
Best Animated Series
2010
Nominee
Best Fiction Program
Best Music in a Series
2009
Winner
Best Animated Series
Best Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
2009
Nominee
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Best Music in a Series
2008
Nominee
Best Animated Series
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Best Voice-Over Performance
Harry Shearer ,
Best Music in a Series
2007
Winner
Best Animated Series
2007
Nominee
Best Voice-Over Performance
Nancy Cartwright ,
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
2006
Winner
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
2006
Nominee
Best Comedy Series
Best Animated Series
Best Voice-Over Performance
Julie Kavner ,
2005
Winner
Best Animated Series
2005
Nominee
Best Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
Best Voice-Over Performance
Nancy Cartwright ,
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
2004
Winner
Best Animated Series
Best Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
2004
Nominee
Best Voice-Over Performance
Nancy Cartwright ,
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
2003
Winner
Best Animated Series
Best Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
2003
Nominee
Best Voice-Over Performance
Nancy Cartwright ,
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Best Voice-Over Performance
Julie Kavner ,
Best Voice-Over Performance
Yeardley Smith ,
2002
Winner
Best Animated Series
Best Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
2002
Nominee
Best Voice-Over Performance
Nancy Cartwright ,
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Best Voice-Over Performance
Julie Kavner ,
2001
Winner
Best Animated Series
2001
Nominee
Best Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Best Voice-Over Performance
Julie Kavner ,
Best Voice-Over Performance
Harry Shearer ,
2000
Nominee
Best Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Best Voice-Over Performance
Julie Kavner ,
Best Animated Series
1999
Winner
Best Animated Series
1999
Nominee
Best Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Best Voice-Over Performance
Julie Kavner ,
1998
Winner
Best Animated Series
Best Voice-Over Performance
Hank Azaria ,
Best Writing in a Comedy Series
1998
Nominee
Best Voice-Over Performance
Dan Castellaneta ,
Best Series
Best Voice-Over Performance
Julie Kavner ,
Best Voice-Over Performance
Yeardley Smith ,
Best Comedy Series
Best Guest Actor in a Comedy Series
Phil Hartman ,
Best Writing in a Series
Best Music in a Series
1997
Winner
Best Animated Series
Best Writing in a Comedy Series
1997
Nominee
Best Comedy Series
Best Direction in a Comedy Series
Best Music in a Series
Ottawa International Animation Festival
1996
Winner
Best Television Production
Tim Johnson ,
Peabody Awards
1997
Winner
People's Choice Awards, USA
2017
Winner
Favorite Animated TV Show
2016
Winner
Favorite Animated TV Show
2015
Winner
Favorite Animated TV Show
2011
Winner
Favorite TV Family
2009
Winner
Favorite Animated Comedy
2008
Winner
Favorite Animated TV Comedy
2007
Winner
Favorite TV Comedy - Animated
2006
Nominee
Favorite Television Comedy
1991
Winner
Favorite New TV Comedy Series
Prism Awards
2016
Nominee
Comedy Episode
2010
Nominee
Performance in a Comedy Series
Dan Castellaneta ,
Comedy Episode
2009
Nominee
Comedy Episode
Satellite Awards
2006
Winner
Best DVD Release of a TV Show
2005
Nominee
Outstanding DVD Release of a Television Show
2001
Nominee
Best Television Series, Comedy or Musical
Teen Choice Awards
2016
Nominee
Choice TV Animated Show
2015
Nominee
Choice TV Animated Show
2014
Winner
Choice TV Animated Show
2013
Nominee
Choice TV: Animated Show
2012
Winner
Choice TV: Animated Show
2011
Winner
Choice TV: Animated Show
2009
Nominee
Choice TV: Animated Show
2008
Nominee
Choice TV Animated Show
2007
Winner
Choice TV: Animated Show
2006
Nominee
TV - Choice Animated Show
2005
Nominee
Choice TV Show: Comedy
Choice TV Parental Units
2004
Nominee
Choice TV Show - Comedy
2002
Nominee
TV - Choice Comedy
2001
Nominee
TV - Choice Comedy
2000
Nominee
TV - Choice Comedy
Television Critics Association Awards
2002
Winner
1999
Nominee
Individual Achievement in Comedy
Matt Groening ,
1996
Nominee
Outstanding Achievement in Comedy
1994
Nominee
Outstanding Achievement in Comedy
1993
Nominee
Program of the Year
Outstanding Achievement in Comedy
1992
Nominee
Program of the Year
Outstanding Achievement in Comedy
1991
Nominee
Outstanding Achievement in Comedy
1990
Winner
Outstanding Achievement in Comedy
1990
Nominee
Program of the Year
TP de Oro, Spain
2012
Nominee
Best Foreign Series (Mejor Serie Extranjera)
2011
Winner
Best Foreign Series (Mejor Serie Extranjera)
2010
Winner
Best Foreign Series (Mejor Serie Extranjera)
2009
Nominee
Best Foreign Series (Mejor Serie Extranjera)
2008
Winner
Best Animated Series (Mejor Serie de Animación)
2006
Nominee
Best Animated Series (Mejor Serie de Animación)
2005
Winner
Best Animated Series (Mejor Serie de Animación)
2004
Winner
Best Animation Series (Mejor Serie de Animación)
2003
Winner
Best Animation Series (Mejor Serie de Animación)
2002
Winner
Best Animation Series (Mejor Serie de Animación)
TV Guide Awards
2014
Nominee
Favorite Comedy Series
Favorite Villain
Harry Shearer ,
2012
Nominee
Favorite Comedy Series
TV Quick Awards, UK
2007
Nominee
Best International TV Show
Walk of Fame
2000
Winner
Television
World Animation Celebration
1998
Winner
Best Animation Produced for Primetime
Josh Weinstein ,
Best Director for Primetime Series
Mike B. Anderson ,
1997
Winner
Best Animation Produced for a Television Special
Writers Guild of America, USA
2019
Winner
Animation
Stephanie Gillis ,
2019
Nominee
Animation
Ryan Koh ,
2018
Nominee
Animation
Simon Rich ,
Animation
Brian Kelley ,
2017
Nominee
Animation
Dan Greaney ,
2016
Nominee
Animation
Carolyn Omine ,
Animation
Matt Selman ,
Animation
Michael Price ,
2015
Winner
Animation
Brian Kelley ,
2015
Nominee
Animation
Matt Selman ,
Animation
David H. Steinberg ,
Animation
J. Stewart Burns ,
2014
Winner
Animation
Joel H. Cohen ,
2014
Nominee
Animation
Tom Gammill ,
Max Pross ,
Animation
Michael Nobori ,
2013
Winner
Animation
Jeff Westbrook ,
2013
Nominee
Animation
J. Stewart Burns ,
Animation
David Mandel ,
Brian Kelley ,
2012
Winner
Animation
Joel H. Cohen ,
2012
Nominee
Animation
Tim Long ,
Animation
Rob LaZebnik ,
Animation
Chris Cluess ,
2011
Nominee
Animation
Stephanie Gillis ,
Animation
Matt Selman ,
2010
Winner
Animation
Joel H. Cohen ,
2010
Nominee
Animation
John Frink ,
Animation
Stephanie Gillis ,
Animation
Billy Kimball ,
Ian Maxtone-Graham ,
Animation
Don Payne ,
2009
Winner
Animation
Jeff Westbrook ,
2009
Nominee
Comedy Series
J. Stewart Burns ,
Daniel Chun ,
Joel H. Cohen ,
Kevin Curran ,
John Frink ,
Tom Gammill ,
Stephanie Gillis ,
Dan Greaney ,
Reid Harrison ,
Al Jean ,
Billy Kimball ,
Tim Long ,
Ian Maxtone-Graham ,
Bill Odenkirk ,
Carolyn Omine ,
Don Payne ,
Michael Price ,
Max Pross ,
Mike Reiss ,
Mike Scully ,
Matt Selman ,
Matt Warburton ,
Jeff Westbrook ,
Marc Wilmore ,
William Wright ,
Animation
Joel H. Cohen ,
Animation
Tim Long ,
Animation
Michael Price ,
2008
Winner
Animation
Jeff Westbrook ,
2008
Nominee
Animation
John Frink ,
Animation
Carolyn Omine ,
Animation
Matt Selman ,
2007
Winner
Animation
John Frink ,
2007
Nominee
Animation
Dan Castellaneta ,
Deb Lacusta ,
Animation
Don Payne ,
Animation
Matt Selman ,
2006
Winner
Animation
Michael Price ,
2006
Nominee
Animation
J. Stewart Burns ,
Animation
John Frink ,
Animation
Stephanie Gillis ,
Animation
Don Payne ,
Animation
Matthew Warburton ,
2005
Winner
Animation
Ian Maxtone-Graham ,
2005
Nominee
Animation
Julie Chambers ,
David Chambers ,
Animation
Joel H. Cohen ,
Animation
Don Payne ,
2004
Winner
Animation
Matt Selman ,
2004
Nominee
Animation
J. Stewart Burns ,
Animation
Michael Price ,
2003
Nominee
Animation
Bob Bendetson ,
Animation
John Frink ,
Don Payne ,
Animation
Matt Selman ,
Young Artist Awards
2004
Winner
Most Popular Mom & Pop in a Television Series
Julie Kavner ,
Dan Castellaneta ,
2004
Nominee
Best Family Television Series (Comedy or Drama)
2002
Nominee
Best Family TV Comedy Series
بستن لیست جوایز

عوامل و بازیگران

مشاهده همه »

عکس ها / تریلرها

تا کنون تریلر یا عکسی قرار نگرفته است

ارسال نظر جدید

جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید یا ثبت نام نمایید

نظرات کاربران ( 1 نظر )

-0 +0
علی لینک ها دانلود اول کار نمیکنند
14 آبان 1398, 15:13 ب.ظ
ثبت پاسخ

سریال های مشابه

Top of the Lake
720p WEBRip » 300MB

Top of the Lake (2013– )

7.5 / 10
30,328
ژانر : جنایی , درام , معمایی
سازنده : Jane Campion , Garth Davis , Ariel Kleiman
نویسنده : Jane Campion , Gerard Lee
زبان : انگلیسی , تایلندی
ستارگان : Elisabeth Moss , David Wenham , Peter Mullan
مدت زمان : 60 دقیقه
محصول : انگلستان , استرالیا ,
رده : سریال   ،   پخش از : BBC Two , Sundance
فصل : 02 ، قسمت : 06 دانلود سریال »
خلاصه داستان : داستان سریال در مورد گم شدن دختری نوجوان است. "رابین گریفین" کارآگاه زن جوانی است که برای دیدن مادر پیر و در حال مرگ آن دختر، به زادگاه خود در نیوزلند باز می گردد، و از س ...
IMDB
Comment 0
Awards
Season 02
720p WEBRip » 250MB
720p WEBRip x265 » 150MB
480p WEBRip » 100MB

What We Do in the Shadows (2019– )

8.4 / 10
15,793
ژانر : کمدی , فانتزی , ترسناک
سازنده : Jemaine Clement , Taika Waititi , Jackie van Beek
نویسنده : Jemaine Clement , Taika Waititi , Josh Lieb
زبان : انگلیسی
ستارگان : Kayvan Novak , Matt Berry , Natasia Demetriou
مدت زمان : 30 دقیقه
محصول : آمریکا
رده : سریال   ،   پخش از : FX
فصل : 01 ، قسمت : 10 دانلود سریال »
خلاصه داستان : داستان سریال نگاهی به زندگی 4 خون آشام که بیش از 100 سال هست که با هم زندگی می کنند و...
IMDB
Comment 0
Awards
Season 01
720p WEBRip x265 » 250MB
480p WEBRip » 150MB
فصل اول » قسمت 10 اضافه شد

Black Monday (2019– )

7.4 / 10
2,650
ژانر : کمدی
سازنده : Leslye Headland , Reginald Hudlin , Charles Stone III
نویسنده : Jordan Cahan , David Caspe , Yassir Lester
زبان : انگلیسی
ستارگان : Don Cheadle , Andrew Rannells , Paul Scheer
مدت زمان : 60 دقیقه
محصول : آمریکا
رده : سریال   ،   پخش از : Showtime
فصل : 01 ، قسمت : 10 دانلود سریال »
خلاصه داستان : داستان سریال به ماجرای جالب در 19 اکتبر 1987 میلادی روز وقوع فاجعه آمیزترین سقوط ارزش سهام در تاریخ وال استریت که هنوز هم تا امروز کسی مسببان آن را نمی شناسد ، گروهی از افراد خارج ...
IMDB
Comment 0
Awards
Season 01
Bosch
720p WEBRip » 400MB
720p WEBRip x265 » 250MB
480p WEBRip » 150MB

Bosch (2014– )

8.4 / 10
36,188
ژانر : جنایی , درام
سازنده : Alex Zakrzewski , Ernest R. Dickerson , Aaron Lipstadt
نویسنده : Eric Ellis Overmyer , Michael Connelly , Tom Bernardo
زبان : انگلیسی
ستارگان : Titus Welliver , Jamie Hector , Amy Aquino
مدت زمان : 51 دقیقه
محصول : آمریکا
رده : سریال   ،   پخش از : Amazon
فصل : 05 ، قسمت : 10 دانلود سریال »
خلاصه داستان : Harry Bosch مامور پلیس لس آنجلس که برای دومین بار متهمی را به اشتباه به قتل میرساند، منتظر رای دادگاه می باشد که ممکن است او را از کارش تعلیق کند. او همچنین در این بین پرونده قاتل ...
IMDB
Comment 0
Awards
Season 05
The Detour
720p HDTV x265 » 150MB
480p HDTV » 100MB

The Detour (2016–2019)

7.7 / 10
5,439
ژانر : ماجراجویی , کمدی
سازنده : Brennan Shroff , Jason Jones , Jeff Tomsic
نویسنده : Samantha Bee , Jason Jones , Jess Lacher
زبان : انگلیسی
ستارگان : Jason Jones , Natalie Zea , Ashley Gerasimovich
مدت زمان : 30 دقیقه
محصول :
رده : سریال   ،   پخش از : TBS
فصل : 04 ، قسمت : 10 دانلود سریال »
خلاصه داستان : داستان کمدی سریال در مورد پدر و شوهری امروزی است که به همراه خانواده اش به یک سفر جاده ای می روند...
IMDB
Comment 0
Awards
Season 04
Top of the Lake What We Do in the Shadows Black Monday Bosch The Detour
Havoc Devilman: Crybaby Anina Light Sleeper Wonderland The Eagle Fanged Up